Contact

Neem contact op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Telefoon

Adres

Seringenstraat 2
7621 CZ Borne

Algemene voorwaarden

De wachttijd voor een behandeling is meestal twee, maximaal drie weken.

De sessies zijn op dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagavond. Op even weken is een sessie overdag op (enkel) de maandag ook mogelijk. In het weekend is de praktijk dicht. De algemene voorwaarden worden bij de intake meegegeven.

Tijdens het eerste bezoek wordt een behandelplan opgesteld en laat u uw gegevens achter indien we samen besluiten tot behandeling over te gaan.

Mijn visie: wetenschappelijke kennis is randvoorwaardelijk, maar mijn menselijke benadering en intuïtie maken het verschil!

Intake

€ 40,-

Een intake kan soms spannend zijn, ook voor mij. We moeten wennen aan elkaar en een goede klik is randvoorwaarde voor een geslaagde therapie!

Behandeling

€ 95,-

Andere werkzaamheden zoals rapportage e.d. kunnen reden zijn voor extra kosten, dit gebeurt altijd in onderling overleg.
Tarieven zijn per sessie, deze is meestal een uur maar kan ook wel uitlopen. De bedragen zijn inclusief btw.

Behandeling

Adviesgesprek:€ 95,-

Tarieven zijn per sessie, deze is meestal een uur maar kan ook wel uitlopen. De bedragen zijn inclusief btw.

Mogelijke talen

Je kunt een sessie in de onderstaande talen volgen:

– Mijn moedertaal is de Nederlandse taal. Sessies verlopen standaard in het Nederlands.
– Ma langue maternelle est le néerlandais et ma langue secondaire est le français. Vous pouvez participer des sessions en français.
– My native language is Dutch and my third language is English. It is possible to participate the sessions in English.
– Ich gebe keine Sitzungen auf Deutsch.

Uw veiligheid

De praktijk is aangesloten bij het RBCZ, een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren en bij de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (vakgroep VPMW). Dit is ondersteunend voor de praktijk en heeft ook voordelen voor u. In een aantal gevallen zal uw verzekeraar bijdragen in de kosten. Verder bent u beschermd door de WGBO en de Wkkgz. In de footer vindt u de betreffende registratienummers.
Ook handelt deze praktijk conform de AVG.
Als laatste ben ik aangesloten bij het NIP. Ook hiervoor dien ik mij te houden aan de beroepscode (opvraagbaar bij het NIP).Ook hier is toezicht op de naleving van het beroepsmatig handelen, de handhaving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges.

Informatie:
WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt het recht op goede informatie over onderzoek en behandeling en op inzage in het medisch dossier en het privacy.
Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Met deze wet kunnen cliënten erop vertrouwen dat er goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen zal plaatsvinden.
AVG: dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze praktijk werkt volgens de richtlijnen van de AVG, detailinformatie is opgenomen in de privacyverklaring (te bereiken via de link in de footer).